Dunavska vodna konferencija 2023 – JKP VODOVOD I KANALIZACIJA DOO TUZLA

0 0
U periodu od 29.05. do 02.06.2023. Konferencija o vodama Dunava održava se pod pokroviteljstvom Svetske banke i IAWD (Međunarodne asocijacije vodnih kompanija sliva reke Dunav). Domaćin Dunavske konferencije o vodama 2023. godine je Bečki vodovod zajedno sa Svetskom bankom, IAWD, vladom Austrije i podrškom Evropske unije. Tema ovogodišnje Dunavske konferencije o vodama su izazovi s kojima se suočava sektor voda, prije svega posljedice globalne pandemije korona virusa, energetska i ekonomska kriza uzrokovana ratom u Ukrajini, te sve veći efekti klimatskih promjena koje uzrokuju nedostatak vode za piće. JKP Vodovod i kanalizacija doo Tuzla, kao aktivni član Dunavskog vodnog foruma i IAWD-a, učestvovalo je na ovogodišnjoj konferenciji, te je u skladu sa postignutim rezultatima u proteklom periodu dobilo certifikat za poslovni uspjeh za 2022. godinu i aktivan rad o unapređenju vodnog sektora sliva reke Dunav. Nagradu i sertifikat primio je direktor, mr. Aid Berbić, diplomirani pravnik, zajedno sa predstavnicima JKP Vodovod i kanalizacija doo Tuzla, Adisom Kovčićem i Nedeljkom Ilićem.Source link

Leave A Reply

Your email address will not be published.