Internacionalna ljetna škola „Inclusion and Diversity“, LJUT 2023

0 0


Sa zadovoljstvom Vas pozivamo da učestvujete u Međunarodnoj ljetnoj školi „Inkluzija i raznolikost“ koja će se održati u periodu od 11 do 16 sati. juna 2023. u organizaciji Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta i Univerziteta Ludwig Maximilian“ iz Minhena.

-.-.-.-.-

Kancelarija za međunarodnu i međuuniverzitetsku saradnju
Tuzla, 07.06.2023. god.

Sa zadovoljstvom Vas pozivamo da učestvujete Međunarodna ljetna škola “Inkluzija i raznolikost” koji će se održati u periodu od 11.-16. juna 2023u organizaciji Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta i Univerziteta Ludwig Maximilian“ iz Minhena.

Tokom ljetne škole, nastavnici i učenici će razmijeniti iskustva o stanju i perspektivama inkluzije u Bosni i Hercegovini i Njemačkoj, kao i znanja i praktične vještine iz oblasti specijalne edukacije i rehabilitacije.

Source link

Leave A Reply

Your email address will not be published.