KAKO JE OVO MOGUĆE: Dobit BH Telecoma 60 miliona KM a HT Eroneta 0,7 miliona KM!

0 0


[{“img”:”\/img\/vijesti\/2023\/06\/h1_9.jpg”,”full”:”\/img\/vijesti\/2023\/06\/h1_9.jpg”,”caption”:”Ilustracija”,”bg”:”e7e0dc”}]

Vlada Federacije BiH većinski je vlasnik dva telekom operatera, BH Telecoma i Eroneta, koji rade pod jednakim tržišnim uvjetima ali ostvaruju posve razičite poslovne rezultate.  

Kompanija BH Telecom je u prošloj, 2022. godini ostvarila solidne poslovne rezultate, za razliku od Eroneta koji jedva drži glavu iznad vode. 

Ukupni prihodi BH Telecoma u prošloj godini ostvareni u iznosu od 511 miliona KMšto je više za 39,8 miliona KM ili za 8% u odnosu na ostvarenje prihoda iz 2021. godine. Ostvarena dobit BH Teecoma za 2022. godinu iznosi 61,1 milion KM. 

Kompanija HT Mostar (ERONET) ostvarila je prihod od 202 miliona KM, što je 2,5 puta manje od BH Telecoma, i profit od svega 0,7 miliona KM, što je oko 90 puta manje od profita BH Telecoma.  

Naime, ukupna dobit Eroneta u protekloj gdoini povećana je na 202,7 miliona KM, u odnosu na 195,6 miliona godinu ranije, no porasli su i rashodi sa 195,3 na 201,9 miliona maraka, pa je ostvarena skromna dobit od svega 759 hiljada KM. 

Iako je Vlada Federacije BiH većinski vlasnik oba telekom operatora, dividende u federalnu kasu redovno uplaćuje samo BH Telecom. Do sada je iz ove firme u federalnu kasu uplaćeno više oko dvije milijerde KM, dok iz Eroneta u Federalnu klasu nikada nije uplaćena ni jedna marka.  

Source link

Leave A Reply

Your email address will not be published.