NAKON NEPRIHVATLJIVIH INTERVENCIJA U NACRT ZAKONA O VSTV-u: Međunarodna zajednica uputila oštro pismo novim vlastima BiH

0 0


Najviši predstavnici međunarodne zajednice u Bosni i Hercegovini uputili su čelnicima u Parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine oštro pismo u kojem ih kritikuju zbog izmjena i dopuna Zakona o Visokom sudskom i tužilačkom vijeću Bosne i Hercegovine. 

Razočarani ambasadori upozorili su zajednički kolegij, te predsjedavajuće klubova poslanika stranaka zastupljenih u Predstavnički i Domu naroda Parlamenta BiH na štetne posljedice ako bi prihvatili u zadnjem momentu usvojene izmjene ovog strateškog zakona, pišu Politicki.ba i Istraga.ba.

“Mi, ispod potpisani, nakon višegodišnjeg iščekivanja, pozdravljamo djelovanje Vijeća ministara Bosne i Hercegovine na Nacrtu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Visokom sudskom i tužilačkom vijeću Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu Nacrt zakona) dana 12. maja 2023. godine. Međutim, koristimo priliku da izrazimo zabrinutost, jer će se, prema našoj procjeni, nazadne izmjene Nacrta zakona, urađene u posljednjem trenutku, negativno odraziti na obim podataka za prijavu, te, potencijalno, predstavljati prepreku praktičnoj realizaciji sistema provjere finansijskih izvještaja koji se Nacrtom zakona uvodi.

Među četrnaest prioriteta iz Mišljenja Evropske komisije o zahtjevu BiH za članstvo u EU nalazi se i usvajanje novog Zakona o Visokom sudskom i tužilačkom vijeću Bosne i Hercegovine (Zakon o VSTV-u BiH) u skladu sa evropskim standardima, koji je predugo na čekanju. S obzirom na izostanak napretka u izradi i usvajanju novog zakona, nakon Izvještaja eksperata o pitanjima vladavine prava u BiH za 2019. godinu, u kojem je ponovljen poziv na usvajanje novog zakona, uvedene su hitne izmjene i dopune kako bi se osiguralo privremeno rješenje, odnosno riješila neka od gorućih pitanja u vezi integriteta u važećem Zakonu o VSTV-u BiH. Nažalost, i pored njihove ključne važnosti i relativno uskog obima, ove izmjene i dopune su se na sličan način našle u zastoju, uz napomenu da je prošlo više od dvije godine od pozitivne ocjene Venecijanske komisije i Evropske komisije na Nacrt zakona.

Verzija Nacrta zakona, sa izmjenama u posljednjem trenutku, se sada po svom smislu i suštini razlikuje od verzije koja je dobila pozitivnu ocjenu Venecijanske komisije i Evropske komisije. Ovakve izmjene će se negativno odraziti na napore na povećanju transparentnost u pravosudnom sistemu i procedure za prijavu i provjeru imovine. Uprkos tome, Vijeće ministara BiH je usvojilo Nacrt zakona sa problematičnim izmjenama i uskoro će ga uputiti u parlamentarnu proceduru. Ove izmjene ne uzimaju u obzir ponovljene preporuke i smjernice koje su dali i ispod potpisani i Venecijanska komisija u cilju postizanja suštinske ravnoteže između zaštite ličnih podataka, sa jedne, i potrebe za većom transparentnošću u vezi sa finansijskim izvještajima, sa druge strane. 

Umjesto da unaprijede transparentnost i integritet, predložene izmjene imaju potencijal da razvodne ove standarde dok, istovremeno, negiraju i svrhu i proces samih mehanizama integriteta. Osim toga, Visoko sudsko i tužilačko vijeće BiH je dana 24. maja 2023. godine razmotrilo ove izmjene i jednako tako došlo do zaključka da iste ne povećavaju integritet pravosuđa.

U svjetlu navedenog, a kako bi se izbjeglo dalje podrivanje ionako historijski niskog povjerenja u javne institucije, uključujući pravosuđe, pozivamo Parlamentarnu skupštinu BiH da se vrati na tekst Nacrta zakona koji je prethodno ocijenjen kao usklađen sa evropskim i međunarodnim standardima i to tako što će odbaciti izmjene odredbi članova 10a, 86a i 86c od 12. maja 2023. godine. Nadalje, pozivamo Parlamentarnu skupštinu BiH da se suzdrži od daljih izmjena koje slabe sistem provjere finansijskih izvještaja ili druge mjere integriteta utvrđene ovim zakonom.

Sve izmjene Nacrta izmjena i dopuna Zakona o VSTV-u BiH moraju se vršiti u dobroj vjeri, s namjerom jačanja integriteta, transparentnosti i odgovornosti sektora pravde. Izmjene suprotne ovoj namjeri dovode u pitanje privrženost njihovih zagovornika ovim temeljnim vrijednostima, vladavini prava i stabilnoj i prosperitetnoj budućnosti BiH. Odluka Evropskog vijeća iz decembra 2022. o dodjeli kandidatskog statusa zemlji povećala je očekivanja od domaćih političkih lidera da provedu ključne reforme poput ove. Napori da se zamagli ova odgovornost će negativno uticati na napredak BiH ka njenom deklarisanom cilju pridruživanja Evropskoj uniji”, stoji u pismu koje su potpisali Brian Aggeler (OSCE), Johann Sattler (EU), Christian Schmidt (OHR), Michael Murphy (SAD), Daniel Hunn (Švicarska), Julian Reilly (Velika Britanija), te Johanna Strömquist (Švedska kao predsjedavajuća Vijeća EU. 

Još je zanimljiviji dodatak pisma koji je upućen, navode Istraga.ba i Politicki.ba dalje:

“Za vašu informaciju, u prilogu dostavljamo prvobitni tekst prethodno navedenih članova bez izmjena koje su uvrštene u posljednjem trenutku”, stoji u aktu koji je dostavljen i 

Predsjedavajućoj Vijeća ministara Bosne i Hercegovine Birjani Krišto, Ministru pravde Bosne i Hercegovine, kao i njegovim entitetskim kolegama u F BiH i Rs, te predsjedniku Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovine.

“Tekst izmjena i dopuna Zakona o VSTV-u pozitivno ocijenjenih u skladu sa evropskim standardima (verzija na službenim jezicima Bosne i Hercegovine)

„Član 10а.

(Sukob interesa)

(1) Sukob interesa člana Vijeća postoji:

a) kada se član Vijeća ili njegov krvni srodnik u pravoj liniji, ро bočnoj liniji do trećeg stepena srodstva, srodnik ро tazbini do drugog stepena i dijete bračnog druga, bračni odnosno vanbračni partner, usvojitelj i usvojena djeca, prijavi nа upražnjenu poziciju u pravosuđu, uključujući i Ustavni sud Federacije Bosne i Hercegovine i Ustavni sud Republike Srpske ili upražnjenu poziciju glavnog disciplinskog tužioca i zamjenika u Uredu disciplinskog tužioca iii direktora i zamjenika u Sekretarijatu Vijeća;

b) u drugoj situaciji u kojoj član Vijeća ima prisne prijateljske, poslovne ili bilo kakve druge veze ili privatni interes koji utiče ili može uticati nа zakonitost, transparentnost, objektivnost i nepristrasnost u vršenju funkcije, odnosno u kojoj privatni interes šteti ili može štetiti javnom interesu ili povjerenju građana.

(2) Ako se na upražnjenu poziciju iz stava (1) tačka a) ovog člana prijavi član Vijeća, prestaje mu mandat u Vijeću, a ako se nа upražnjenu poziciju prijavi njegov srodnik ili lice iz stava (1) tačka a) ovog člana, član Vijeća je dužan da odmah ро saznanju to prijavi Vijeću i zatraži svoje izuzeće u komisiji zа obavljanje razgovora i postupku predlaganja i imenovanja kandidata.

(3) Slučajevi u kojima se podrazumijeva postojanje sukoba interesa iz stava (1) tačka b) ovog člana detaljnije se regulišu pravilnikom Vijeća.“

„Član 86а.

(Transparentnost)

(5) Na internetskoj stranici Vijeća objavit ćе se imena i prezimena srodnika sudije odnosno tužioca iz člana 86. stava (5) ovog zakona.“

„Član 86c.

(Provođenje dodatne provjere) 

(5) Kada pristup podacima iz stava (4) ovog člana nije moguće ostvariti direktnim pretraživanjem elektronskih evidencija ili kada je potrebno prikupiti informacije od fizičkih lica, Odjel iz člana 86f. ovog zakona upućuje pisani zahtjev za dostavljanje podataka. Nadležne institucije i ostala pravna i fizička lica ćе dostaviti tražene podatke u roku koji je naznačen u zahtjevu.

(7) Na zahtjev Odjela iz člana 86f. ovog zakona, institucije čiji je rad regulisan zakonom о bankama ćе potvrditi da li stanje računa koje je navedeno za određeni datum odgovara  stvarnom stanju računa na taj datum, te da li lica obuhvaćena izjavom imaju neprijavljenih računa ili drugih finansijskih proizvoda kod ove institucije.“

Source link

Leave A Reply

Your email address will not be published.