Saradnja Doma zdravlja Tuzla i Udruženja “Lotos” Tuzla – Dom zdravlja Tuzla

0 0


Informativni centar za osobe sa invaliditetom „Lotos“ Tuzla ugostio je delegaciju Doma zdravlja Tuzla koju su predvodili prof. dr. Samir Mačković, vd direktora ustanove i prim.dr. Zlatko Kalabić, direktor medicine. Domaćin lokalnog skupa bio je Suvad Zahirović, direktor Centra.

Tema sastanka bilo je unapređenje položaja osoba sa invaliditetom u procesu pružanja zdravstvenih usluga u oblastima u kojima je to moguće.
Tokom sastanka, gospodin Suvad Zahirović je istakao da osobe sa invaliditetom nemaju drugačije potrebe od drugih ljudi, već drugačiji način da ih zadovolje, posebno u oblasti zdravstva.
Rukovodstvo Doma zdravlja nastaviće da pruža veliku podršku i u narednom periodu u cilju poboljšanja zdravstvenih usluga, dostupnosti usluga i položaja osoba sa invaliditetom, kako bi proces zadovoljavanja potreba ovih osoba postao što pristupačniji. moguće.
U narednom periodu nastaviće se saradnja sa udruženjima korisnika, nevladinim organizacijama i informacionim centrima, s ciljem unapređenja položaja ranjivih grupa u našem društvu.

Ured za odnose s javnošću

Source link

Leave A Reply

Your email address will not be published.