UKC Tuzla: Rješavanje goručih problema

0 0


Povodom saopštenja KO SDP BiH Tuzla, u kojem je navedeno da je „skupštinska većina SDA-DF krenula sa gašenjem UKC Tuzla i jednostranim raskidom Ugovora, suprotno Zakonu o zdravstvenoj zaštiti F BiH“.
Gubitkom statusa “univerzitetsko-kliničke bolnice” i vraćanjem na nivo kantonalne bolnice građani Tuzlanskog kantona ostaju uskraćeni za pružanje najsloženijih oblika zdravstvene zaštite na tercijarnom nivou, a studenti Fakulteta medicine u Tuzli su uskraćeni za dodiplomsku i postdiplomsku nastavu, kao i za naučnoistraživački rad. “

ukc Tuzla

UKC Tuzla želi obavijestiti javnost da je od maja 2022. godine, dolaskom novog rukovodstva ustanove, pristupilo rješavanju naslijeđenih problema, među kojima se mogu izdvojiti dva kao najznačajnija i najteža:
• Činjenica da u proteklih deset godina nije zaključen nijedan Ugovor o regulisanju međusobnih prava i obaveza između FBiH i TK-a o osnivačkim pravima UKC Tuzla. Ovim ugovorom bi se trebala regulisati najvažnija pitanja vlasništva imovine, finansiranja institucija, nabavke opreme, izmirenja dugova UKC Tuzla, kao i organa upravljanja i dr.
Iz navedenih razloga, UKC Tuzla nije imao mogućnost da izvrši predbilježbu, niti je mogao ostvariti druga prava predviđena zakonom.
• Drugi problem sa kojim se susrelo novo rukovodstvo ustanove je to što UKC Tuzla nije imao formalno pravni status Univerzitetske kliničke bolnice.
Iz navedenog jasno proizilazi da UKC Tuzla u proteklom periodu nije imao status naveden u saopćenju SDP-a u pogledu statusa Univerzitetske kliničke bolnice, niti status koji mu je trebao dati potpisivanjem sporazuma o međusobnom prava i obaveze između FBiH i TK.

Tek dolaskom nove upravljačke strukture UKC Tuzla počelo je rješavanje ovih gorućih problema.
Uprava UKC Tuzla u više navrata zahtijevala je od Vlade FBiH da pristupi zaključivanju ugovora o uređenju međusobnih prava i obaveza. Istovremeno je započet proces zaključivanja Sporazuma o saradnji sa Univerzitetom u Tuzli, za koji sa zadovoljstvom možemo reći da je u završnoj fazi.

I u ovako teškim uslovima UKC Tuzla je napravio ogroman napredak, koji se ogleda u potpunom prestanku finansijskog gubitka, ali i vraćanju duga od 10 miliona KM. Istovremeno, zahvaljujući finansijskoj podršci Vlade TK, Univerzitetski klinički centar Tuzla počinje proces nabavke medicinske opreme (nabavka linearnog akceleratora, neurohirurškog mikroskopa…) i druge medicinske opreme neophodne za normalno funkcionisanje zdravstvenog sistema, vrijedan oko 20 miliona KM.

Napominjemo da je Vlada Federacije Bosne i Hercegovine donijela Odluku o finansijskoj konsolidaciji i/ili restrukturiranju kojom je Univerzitetskom kliničkom centru Tuzla, kao zdravstvenoj ustanovi u najmnogoljudnijem kantonu, dodijeljeno 29 miliona KM za rješavanje nagomilanih dugova, dok ostale zdravstvene ustanove, koje, za razliku od UKC, Tuzla. , nisu ispunili svoje zakonske obaveze plaćanja doprinosa, nagrađeni su znatno većim novčanim iznosima iako pokrivaju područje sa znatno manjim brojem stanovnika.

UKC Tuzla će u narednom periodu zasigurno zadržati status vodeće medicinske ustanove u kojoj se primjenjuju savremene metode u liječenju i dijagnostičkim procedurama, ali i prateći dostignuća nauke i obezbjeđuje kontinuiranu edukaciju kadrova.Source link

Leave A Reply

Your email address will not be published.