Viši asistent Pravnog fakulteta u Banjoj Luci suspendovan nakon što je uhvaćen sa studenticom

0 005.06.2023.

Sa Univerziteta u Banjoj Luci saopšteno je da će protiv Gajanina biti vođen disciplinski postupak zbog sumnje u težinu povrede dužnosti i discipline, te postupak pred Etičkim komitetom.

Na prijedlog dekana Pravnog fakulteta prof. dr Željka Mirjanića za smjenu radnika sa radnog mjesta višeg asistenta, navodi se da svi dokazi ukazuju na neprofesionalno i moralno neprihvatljivo ponašanje radnika, koje je nanijelo ozbiljnu štetu Univerzitetu u Banjoj Luci.

Takođe, dekan Pravnog fakulteta podnio je Inicijativi za pokretanje disciplinskog postupka zbog osnova sumnje u ozbiljnost povrede radne obaveze i discipline, kao i zahtjev Etičkog odbora za utvrđivanje povrede radnih obaveza i discipline. Etički kodeks Univerziteta u Banjoj Luci.

U saopštenju se ističe da Univerzitet u Banjoj Luci još jednom najoštrije osuđuje svaki oblik neakademskog i neprofesionalnog ponašanja svih zaposlenih, te poziva sve koji znaju za bilo koji oblik nedoličnog ponašanja da to prijave rukovodstvu Univerziteta i svojim članovima. Univerzitet će u svakom trenutku preduzimati sve potrebne mjere i radnje u cilju zaštite integriteta Univerziteta, kao i svih studenata i zaposlenih.

Društvenim mrežama širi se snimak koji je objavila supruga višeg asistenta sa Pravnog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci, a na kojem je zabilježila trenutak kada je varao sa studenticom.

Supruga je snimila banjalučkog fakultetskog asistenta kako vara sa studentom

Source link

Leave A Reply

Your email address will not be published.